Kunstenaars

Title

anchor0

Menu


Title

 Afgelopen tentoonstellingen

Title

anchor1

Marc Janssens

Droomwereld:
"Marc Janssens geeft gestalte aan een ander soort verwording,
een door poëzie vertroffen mutatie,
een droomwereld waarin mens en object eenzelfde gegeven zijn.
Hij puzzelt met fijne vingers en radertjes, vleugels die vliesjes zijn,
minuscule motoren met stof dat in vlekjes roest zit ingebakken.
Hij ontwerpt menselijke monstertjes die één zijn geworden
met hun vliegtuig dat ook al niet opstijgt.
Een zeemeermin die tegen olie bestand is,een rechtopstaand
personage dat bizarre protheses in beweging wil brengen.
Hij borduurt met keramiek en verpulverde materialen gedrochten
die zijn ontsnapt uit de grotten van een eeuwenoud ritueel,
vlinders met het lichaam van een poppetje.
Het zijn allen prettige dingetjes die uit het versleten zijn
en het onverwachte van hun uniform of hun harnas hun charme halen
en die op poëtische wijze beroerd worden door
de zorgvuldige vingers van de tijd."
(Hugo Brutin)

Title

anchor2

Liesbet Valgaeren

Mijn creatief bezig zijn wordt gestuurd vanuit mijn eigen leefwereld.
Het begint met een gevoel, een prikkel, alledaagse gebeurtenissen of
nieuws dat me aangrijpt , momenten die me verstillen.
Deze vertaal ik in beelden, daardoor heeft elk schilderij een verhaal.
Wie mijn werk bekijkt zal het verhaal ontdekken en verder drijven
in een eigen verbeelding of geraakt worden door de mijne.

Title

anchor3

Luc Nordin

De weinig overzichtelijke composities stralen een positieve artificiële energie uit, althans dat is mijn bedoeling . Het doek is bevolkt met figuren in variabele schaalgrootte, van giganten naar dwergen toe en omgekeerd. De figuratie legt geen accenten. Er is geen rangorde. Er is geen hiërarchische onderverdeling. Deze voortdenderende beeldenstorm toont wel een bewustwording naar de abstracte waarde van een figuratie, een denken in vlak versus lijn, dekkend versus transparant, figuratie versus abstractie. Ik breng deze stellingen als statement in het werk terwijl deze elementen soms als toevalligheden lijken te verschijnen. Zoeken naar een bewuste verhaallijn of rechtlijnigheid is onbegonnen werk. Wel voelen we boeiende imperfectie en de veerkracht van figuratie. Deze diversiteit en tevens de aanwezige verbondenheid boeit misschien mijn medemens. Hij herontdekt zijn jachtinstinct bij zijn zoeken naar visuele klaarte. Zou ik bij hem de boodschap van " Medemens ga je gang in het leven , vergis je, jank , volg toch die enige weg, jouw weg, luister niet steeds naar goede raad." gebracht hebben? Onze zoektocht naar geluksmomenten kan beginnen.

Title

anchor4

Eva Nauwelaerts

Babylon Circus is een kleurrijke opstand.Het willen uitbreken uit deze absurde kapitalistische wereld waarin er nog maar weinig respect heerst. Waarden als natuur, religie, dierenwelzijn, rechtvaardigheid,...lijken te vervagen.

De kunstwerken ontstaan intuïtief en zijn vooral opgebouwd uit recyclagemateriaal. 

Ze bevatten veel symboliek al dan niet uit haar context gehaald.

Title

anchor5

Annemie Boon

Herinneringen, dromen, licht en water zijn een constante
in mijn werk en weven van losse eindjes een transparant geheel.
Het ene werk vloeit vanzelf uit het andere, soms in reeksen, soms
op zichzelf staand.
Een verhalenstroom zonder begin en schijnbaar zonder einde.

Olieverf en eitempera op doek

Title

anchor6

Marc Boon

"Ogen,
Spiegels van de ziel,
voelen
stormen in het hart"
Een boutade :
Beknopt mikkend
Op de essentie
Ietsje wazig
Beheerst onvolledig
Lichtjes uit zijn contekst
Een beetje zijn werk.
Een pallieter op drift,
Met opengereten thorax,
Immer op jacht
Naar de koesterende rust
Van de eeuwige jeugd.
Zijn leven is,
Zijn werk is,
Is Mark Boon
Bespiegeling door Jan Porto-Carrero

Title

anchor7

Katrien Boon

AITHER
Gestileerde, ruimtelijke maar vooral zeer etherische vormen liggen aan de basis van mijn ontwerpen.
" Etherisch" stamt van het Griekse woord " aither".
Letterlijk betekent dit " lucht van de hemel".
De bovenste luchtlaag die de goden inademen.
Een substantie waaruit licht zich vormde.
De Grieken gingen ervan uit dat er een gebied is waar de aarde zijn werkzaamheid verliest en de kosmos zich laat gelden.
Met mijn concepten geef ik hierbij een eigen interpretatie weer.
De combinatie van vlasporselein en andere fijne materialen zorgt voor het etherisch karakter.
Het integreren in de ruimte speelt hierbij een zeer belangrijke rol.

Title

anchor8

Stef Van Eyck

Stef Van Eyck was in de jaren zeventig een van de eersten die werkte met 'vindmateriaal'. "Ik ben eigenlijk als edelsmid afgestudeerd, en ik had toen weinig middelen om al die dure materialen te kopen. Dan zijn 'vindmaterialen' een mooie oplossing." De kunstenaar werd geboren in Congo, en onlangs merkte hij overeenkomsten op tussen zijn werk en dat van Afrikaanse kunstenaars.

"Toen Congo onafhankelijk werd en we terug naar België kwamen, was ik nog erg jong. Ondanks die jonge leeftijd draag ik dat onbewust toch ergens mee.Afrikanen zoeken in het bos naar een stuk hout en daar halen ze dan prachtige vormen uit. Ik ga eigenlijk op dezelfde manier te werk. Een riooldekseltje kan voor mij het glasraam van een kathedraal worden."

-Uit Gazet Van Antwerpen

Title

anchor9

Leda Vaes 

Ik maak schilderijen waar ik mooiheid en vreemdheid in probeer te vermengen. Het liefst werk ik op grote oppervlaktes, muren, doeken,... Ik schilder met mijn handen, grote penselen, structuren, lijnen en veel kleur.

Title

anchor10

Roel Stels

Working with different materials in different styles. I try to create my art with everything I can pick up and find along my travels through life. My work is based on my never ending fantasy and fascination for beauty, nature, life and death...

Title

anchor11

Jan Bollaert

Als hij toch in een hokje moet passen dan is Pop art vermoedelijk het meest toepasselijke voor zijn werk.
Voor de rest is hij een erg gedreven schilder, die vakmanschap altijd hoog in het vaandel draagt.
"Over mijn stijl en keuzes kan iedereen van mening verschillen, het enige wat ik kan doen is om het zo goed mogelijk te schilderen"
Hij bewijst nog maar eens dat passie gecombineerd met een streven naar kwaliteit en vooral heel hard en veel werken de beste,
zo niet de enige weg is om resultaat te boeken. Sommigen denken dat hij naar fotorealisme streeft, of dat het airbrush werk is.
Maar niets is minder waar, tot 2000 waren bijna alle doeken geschilderd met acryl verf. Pas nadien is hij overgeschakeld op olieverf.
Je vindt er elementen in van de glamour van de jaren 50, superhelden, stripfiguren, veel filmsterren maar net zo goed een oude radio of blikken speelgoed van kort na WW II. Of elementen uit de barok, stukken uit communistische propaganda posters. Hij neemt de totale vrijheid bij het
bepalen wat er geschilderd gaat worden, alles kan. En alles kan gecombineerd worden. Pas bij de uitvoering komt de discipline boven
Jan Bollaert die al meer dan 25 jaar te zien is in talrijke internationale gallerijen en tentoonstellingen ontwierp ook de affiche voor de 31e Memorial Van Damme.

Title

anchor12

Liev & Lutt

Wat is een idee, wat is een gedachte...? Spelenderwijs zet dit ons aan, al communicerend elkaars denken aan te vuren tot een confrontatie met een doek, een plaat, een veelheid van vormen, lijnen en vlakken, eigenzinnig zoekend, elkanders eigenheid laten samenvloeien tot een abstractie. Onze jaren samenwerking is bewogen en uniek!

Title

anchor13

Lebuïn D'Haese 

Het best gekend als beeldhouwer. Het boek over zijn werk "Ook uit blauwe lucht valt regen" dat in 2008 uitkwam is tevens een veredelde dichtbundel met 24 gedichten bij de vele foto's van beelden. In niet wereldvreemde performances (met muzikanten zoals Jef Neve, Guy Kestens en Marcelo Moncada, Joris Van Vinckenroye) worden beeld, woord en muziek als een poëtisch verhaal tot een geheel geboetseerd.
Dit jaar verscheen bij uitgeverij Vrijdag een dichtbundel "Ik tel letters tot z", verrijkt met eigen tekeningen.
Naast beelden in terra cotta en brons schilder en tekent hij. Het schrijven van gedichten is een andere manier om op een artistieke manier uitdrukking te geven aan de verbeelding over de wereld zoals hij is of zoals hij zou kunnen worden.
Het samenwerken met andere kunstenaars is een constante in de performances die hij uitwerkt.

Title

anchor14

Raphaël De Bois 

De bedoeling van de beelden van Raphaël De Bois is om wereldwijd verstaanbaar te zijn, om de verschillen in cultuur en taal te overstijgen

Title

anchor15

Ems Verhaert

Ik studeer Illustratieve vormgeving aan Sint Lucas Antwerpen (ik ben 20 jaar) en ik ben al heel mijn leven bezig met tekenen en illustreren maar ik had steeds meer de drang om groter te werken en vorig jaar vond ik via een graffiti cursus (georganiseerd door Joachim) de ideale manier. Sindsdien ben ik zo vaak als ik kan (naast mijn studies) bezig met graffiti werken te maken. Ik vind het echt een mega fijne manier om me uit te drukken!
(mijn werkwijze: ik maak meestal eerst een digitale schets/voorstudie waarbij ik ook al uitprobeer welke kleuren ik ga combineren. Voor het uiteindelijke graffiti werk te maken gebruik ik voornamelijk spuitbussen en heel af en toe verf of een verfstift voor kleine details. Bij werken die ik op de vuilbakken van de Vesten heb gezet heb ik ook sjablonen gebruikt.)

Title

anchor16

Karel Vingerhoets

De werkjes die ik maak zijn het resultaat van veel niet kunnen.Zij gehoorzamen aan de wetten van wat men het best als art brut kan omschrijven, met andere woorden, zij zijn in de eerste plaats ongehoorzaam, zoals kinderen en zwakzinnigen dat kunnen zijn.Op hun manier trachten ook zij het hoogst haalbare te benaderen, namelijk dat wat door de Engelse dichter W.H. Auden geformuleerd wordt als: Poetry makes nothing happen .

Title

anchor17

Chris Depauw

Chris is een uitmuntend sculpteur. Hij beeldhouwt in steen; carrara marmer, graniet, zandsteen, last met ijzer en giet in brons. Hij kiest bewust voor fysieke, weerbarstige, traditionele materialen, dat maakt het creatieproces complex en arbeidsintensief. Niet zo vanzelfsprekend in onze razendsnelle en digitale wereld. Zijn werken getuigen stuk voor stuk van wilskracht, een sterke zin voor esthetiek en vakmanschap. Als autodidact is zijn kundigheid gebaseerd op een intense verdieping en kunsthistorische kennis van de beeldhouwkunst doorheen alle tijden. Z'n beelden zijn een poëtische vertaling van alledaagse dingen. Humor en maatschappelijke kanttekeningen zijn vaak subtiel aanwezig.

Title

anchor18

Tom Marien 

Tom Marien (1979) is zichzelf, terwijl zeker tien Tom Mariens de planeet bevolken (bron Facebook). Hij is leer-kracht en alfabeetfanaat. In 2008 debuteerde hij met het young adult boek Vlucht (Manteau). De Standaard der Letteren loofde het boek als het meest beloftevolle van dat jaar. In 2010 verscheen Vuist (Manteau). Marien publiceerde kort verhaal en poëzie in onder meer Deus Ex Machina, De Optimist, De Titaan, Turing Top 100 en andere literaire tijdschriften. Begin 2018 verscheen zijn eerste prentenboek Volle Muil bij uitgeverij Loopvis.

Title

anchor19

Hendrik Robyn

Title

anchor20

Eric De Becker

Eind 2017 ontstond het project 100 Faces vanuit een persoonlijke confrontatie met fysieke aftakeling en de invloed hiervan op de menselijke psyche (en dus ook de expressie die er uit voortvloeit). Dit resulteert in het ontmaskeren van de onderwerpen op een provocatieve en meedogenloze manier. Grimassen en de materialiteit van de kleur die het bewustzijn creeërt van de brutaliteit, de existentiële afgrond en de angst van het bestaan.
De techniek die wordt toegepast, de ruwe schetsen en snel geplaatste verfstroken op doek of op papier die een dynamiek oproepen, werd ontleend aan het Tachisme of zelfs de Gutai-beweging (de Japanse equivalent).

Title

anchor21

Lieve Krols

"Beeldhouwkunst heeft me gebeten, daar kom ik thuis.
Via beeldtaal kan tot uiting komen wat me boeit in het leven.
Centraal staat de mens, de mens in zijn volledige menselijkheid.
Gevoelens, reflecties, interacties met zijn omgeving, met anderen en met zichzelf...
Op gevoelsmatige manier ontstaan golven, portretten, figuren die een tipje van de sluier oplichten naar het innerlijke.
Beeldtaal gaat voor mij verder dan woord of schrift.
Het voedt me in de overtuiging dat men via kunst een rustpunt kan bereiken en de tijd kan nemen. Het kan ons op diepgaande manier laten reflecteren over hoe we onze kostbare tijd op een waardevolle manier kunnen benutten. Menselijk contact, ontmoeting, openheid en het zoeken naar de essentie."

Title

anchor22

ReiNarDus

Portretten zijn een belangrijk genre in de beeldende kunst - niets intrigeert meer dan lang en ongegeneerd kijken naar een ander mens. Honderd jaar geleden vond er echter een omwenteling plaats in de portretkunst. De geportretteerde vormde niet langer het uitgangspunt van het werk; de maker kwam zelf centraal te staan. De kunstenaar begon de mensfiguur te gebruiken als een projectiescherm van zijn eigen gevoelens.
In zijn nieuwste werken focust Reinardus zich op het portret. Hij ontleedt het gezicht, de rijkdom en de diepte van menselijke expressies. Laag na laag evolueert het basisportret naar een nieuwe versie met een nieuwe persoonlijkheid. En die nieuwe versie zegt vaak meer over de kunstenaar dan over de geportretteerde.

Title

anchor23

Bart Vankrunkelsven

Mijn werken vinden hun oorsprong in de zoektocht naar oude en
afgedankte gebruiksvoorwerpen.
Door ze samen te brengen en uit hun context te trekken, probeer ik ze
een nieuw leven te geven.
Ik bricoleer mijn ideeën.
Mijn werken geven een surrealistisch beeld van dingen die rondom mij
en in de wereld gebeuren. Soms humoristisch of bizar, dan weer
confronterend of sereen.

Title

anchor24

Luc Stels

Title

anchor25

Bertrand Geneyn

Geboren en getogen West-Vlaming.
Van kinds af aan steeds geboeid door beelden en hoe deze gemaakt zouden kunnen zijn.
Met Eindeloos respect voor de grote klassiekers,
Altijd op zoek naar schoonheid en elegantie.
Soms geïnspireerd binnen eigen leefwereld of ontmoetingen.
Reisjes of kleine dingen die hem aan het denken zetten.
Steeds gedreven door techniek en zoekend naar nieuwe materialen.
Wel voor ogen een beeld te scheppen dat voor iedereen begrijpbare taal spreekt
Gewoon: no nonsens .

Title

anchor26

Eddie Symkens

Eddie wordt door zijn job in de toegepaste psychologie dagelijks geconfronteerd met 'bekraste' levens.
In zijn sculpturen probeert hij deze kwetsuren, zoals met zijn patiënten, om te buigen tot veerkracht.
Zijn figuren zijn getormenteerd, maar tegelijkertijd opstandig en staan op het punt nieuwe levenskracht te ontplooien.

Title

anchor27

Sabine Vermeulen

Onze behoefte om verhalen te verzinnen komt hoogstwaarschijnlijk voort uit de onbekwaamheid van de mens om de werkelijkheid te aanvaarden en ons te verzoenen met het onvermijdelijke einde, de dood.
Daarom kiest zij niet voor expliciete titels en verzint de benaming pas na de afwerking van een doek. De toeschouwer krijgt op die manier alle ruimte om een eigen interpretatie te maken van wat er te getoond wordt.subtitel in
Alle indrukken die dagelijks geserveerd worden in de vorm van tekst, beeld, film, actualiteit, enz. wil Sabine Vermeulen graag archiveren, bijhouden en verwerken tot een valse waarheid.
Het menselijk lichaam kan geen emoties verbergen, ook al zendt het vaak tegenovergestelde signalen uit. Het kan ontroeren maar evengoed schokken. Nooit is het beeld van een mens helemaal neutraal.
Het is de bedoeling die menselijke conditie vast te leggen, daarbij zoekend naar een compositie en een clair-obscur die het nieuw geschapen beeld abstraheert in zijn herkenbaarheid.

Title

anchor28

Astrid van den Bosch

In Astrids schilderijen overheerst samenhang tussen kleur en licht, vorm en lijn. Aan de grondslag van haar penseelstreken liggen universele wetmatigheden zoals eenheid en overeenstemming, trilling en polariteit, ritme en balans. Haar werk is vrij van ballast, en pretendeert geen hogere missie: de louter zintuiglijke ervaring die de kleurexpressie bewerkstelligt, volstaat.
In haar werk doemen telkens twee protagonisten op: kleur en gelaagdheid. De expressieve kleuren verbeelden intense gevoelens, terwijl de ingetogen tinten van de monotone werken de schoonheid van de rust en het ritme van de stilte weerspiegelen. De gelaagdheid geeft de schilderijen meer diepte en densiteit.

Title

anchor29

Peter Snijder

Peter Snijder is een kunstenaar die licht brengt in de donkere wereld. Hij omarmt die duisternis om het licht beter te begrijpen. Zijn lederen boots dragen littekens vol symboliek en dragen hem door de lelijkheid van het alledaagse, vastgeketend aan een verbitterde maatschappij. Gewapend met een geur van zwarte humor, een kritische kijk en een ton melancholie, vecht hij tegen die dagdagelijkse realiteit en verandert de wereld zoals wij die kennen in een universum op zich. Gevoed door oa. vereenvoudigde kempische gotiek, liturgie en erfgoed zorgt hij voor lichtbakens die als een wegwijzer je naar een denkbeeld brengen. Een perspectief vol mystieke schoonheid, waar plaats is voor enige gepassioneerde naïviteit. Een rustpunt waar je mijmerend, terwijl je de woestenij overschouwt, tot inzichten komt en perceptieve mogelijkheden opneemt. zielsvormende filosofie. Spectrale diepgang. 

Title

anchor30

Bart Ramakers

Bart Ramakers groeide op in de Maaskant, in de schaduw van de gebroeders Van Eyck. Van jongs af aan tekende, etste en schilderde hij, geïnspireerd door de Vlaamse Meesters, door historische verhalen, barokke en romantische muziek en opera. Zijn schilderachtige fotografische taferelen vertrekken meestal vanuit klassieke mythen, legenden en verhalen. Ze vertellen vanuit een hedendaags perspectief fabels van schoonheid en macht, passie en verraad, sensualiteit en brutaliteit, leven en dood, vaak met een licht ironische, sarcastische of humoristische toets. Goden worden mensen, man/vrouw verhoudingen worden regelmatig omgekeerd, en de christelijke moraal van lijden en verlossing wordt vervangen door een optimistisch en genereus hedendaags genieten. Niet het lijden zal de wereld redden, maar de liefde, zo blijkt uit zijn versie van het laatste avondmaal. In zijn (soms vrolijk anachronistische) werken tieren de verwijzingen naar kunstgeschiedenis, film en literatuur welig. 

Title

anchor31

Dany Tulkens

De beelden van Dany Tulkens worden gemaakt in geslagen en
gelast brons, een unieke en erg arbeidsintensieve techniek.
Uit bronsplaat worden patronen gesneden , daarna wordt het brons ontladen en in gewenste vorm geslagen.
Door het slagen krijgt het brons weer zijn natuurlijke hardheid.
Vervolgens worden de losse delen aan mekaar gelast.

Title

anchor32

Erik Mercelis

"Endangered landscapes / rainforest"

Title

anchor33

Sasha Wardell

Sasha Wardell was born in Sri Lanka in 1956 and has over 30 years 

experience in the world of bone china and porcelain having studied in

two centres of excellence , namely Stoke on Trent ( UK) and Limoges
(France). She presently runs bone china and mould making courses in the UK and France as well as continuing her own practice.
" Both experiences have strongly influenced the way in which I currently work resulting in a fascination and intrigue for methods and materials which present a challenge. It is for this reason that, bone china with all its idiosyncrasies, and slip casting with the precision it offers, have remained my favourite materials and working methods.
I have concentrated on perfecting the craft-based skills which enhance the
inherent translucent qualities of bone china by using a variety of decorating
techniques , namely multi-layering and slicing, incising and water erosion."


Title

anchor34

Hâute-cuisine

In 2009 bundelde Benny Conings en Bernd Tyskens hun krachten en richten ze het collectief Haute Cuisine op.
Het heeft niets met eten of koken te maken maar net zoals koks proberen ze door verschillende ingrediënten te combineren een groter geheel te creëren.
Het resultaat hiervan zijn handgemaakte objecten, lichtsculpturen, installaties en concepten.

knop

↑ Begin Pagina ↑